Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid


De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door mode... information Belgium en hoewel we ernaar streven de informatie up to date te houden, geven we geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen. Het vertrouwen dat u in deze informatie stelt, is strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief en zonder beperking, voor indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortkomen uit of in verband met het gebruik van deze website.


Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van mode... information Belgium. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die erin zijn verwoord.


Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten werken. mode... information Belgium neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de website wegens technische problemen buiten onze controle.