Algemene voorwaarden

Bij gebruik van deze website en bestelling van producten, bevestigt u dat u onze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze voorwaarden kunnen af en toe veranderd en aangepast worden.

 1. Prijzen en beschikbaarheid:
  De prijzen van onze producten zijn aangeduid in euro, BTW en verzendingskosten niet inbegrepen. Bij sommige orders worden behandelingskosten aangerekend.
  Prijzen kunnen onderhavig zijn aan schommelingen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven geldend op het moment van de order plaatsing. Ons aanbod en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, en zolang de vooraad strekt. Uw creditcard wordt gedebiteerd bij ontvangst van uw order. Indien producten tijdelijk niet vooradig zijn, verbindt mode...information Belgium er zich toe u hierover op de hoogte te brengen per e-mail en desgewenst kan u dan uw bestelling annuleren. U wordt dan onmiddelijk terugbetaald.
 2. Levering der goederen:
  Het leveringsadres dat u opgeeft zal het adres zijn dat mode…information Belgium op de verpakking plaatst. Vertraging en extra kosten tengevolge van een aan ons verkeerd doorgegeven adres zijn voor rekening van de klant.
 3. Verzending: In de meeste gevallen versturen wij onze producten met internationale transportbedrijven via de brieven- of pakketpost.
 4. Levertijd: Wij leveren normaal gesproken binnen 1 - 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U ontvangt dus de goederen normaal gesproken binnen 3 - 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
 5. Verzendingskosten:
  Hou er rekening mee dat deze port- en/of verzendingskosten varieren naargelang gewicht en bestemming. Verzendingskosten voor orders geplaatst bij mode…information Belgium zijn afhankelijk van de gewenste verzendingswijze.
  Kosten voor verzendingen via standaardlevering binnen Europa:
  1. Goederen met een waarde van meer dan EUR 400,00: Gratis
  2. Goederen met een waarde van minder dan EUR 400,00: een vast tarief van EUR 17,50 netto wordt gefactureerd.
  Kosten voor verzendingen via standaardlevering aan alle andere landen:
  1. Goederen met een waarde van meer dan EUR 2000,00: Gratis
  2. Goederen met een waarde van minder dan EUR 2000,00: een vast tarief van EUR 56,00 netto wordt gefactureerd.
  Levering per koerier en/of expresdiensten zijn duurder; hierbij gelden de tarieven van desbetreffende dienst. Klachten wegens het niet ontvangen van goederen worden enkel aanvaard bij verzending per koerier of aangetekend.
 6. Douane:
  Gebeurlijke import- en/of douanetaksen zijn ten laste van de klant.
 7. Verzakingsrecht:
  Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper over een termijn van 14 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.
  Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.
  De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan mode...information Belgium.
  Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. 
  Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.
  Mode...information Belgium betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren). 
  De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.
 8. Abonnementen:
  Abonnementen lopen over12 maanden en dienen vooraf betaald te worden. Hernieuwingen zijn eveneens vooraf betaalbaar. Abonnementen worden verzonden door mode...information  GmbH Overath 51491 Duitsland, of rechtstreeks door de uitgever. Abonnementsprijzen zijn inclusief verzendkosten. mode...information Belgium is niet verantwoordelijk voor het niet onvangen van publicaties deel uitmakend van een abonnement rechtstreeks verzonden door een uitgever. 
  Duur van het contract: Het abonnement start met het eerst volgende leverbare nummer. Het abonnement wordt automatisch verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij 3 maanden voor het verstrijken van het abonnement schriftelijk opzeg werd ingediend bij Mi-B. De ontvangst van opzeg bij Mi-B is doorslaggevend voor zijn tijdigheid.
 9. PANTONE®:
  Geen enkel PANTONE® product noch Swatch Cards of vervangpagina's  worden ooit geruild noch teruggernomen. 
 10. Geschillen:
  Elk geschil met betrekking tot het gebruik van onze diensten, de aankoop van onze producten en de toepassing of interpretatie van onderhavige gebruiks- en verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.